PINGVINFAKTA

Det finns 18 olika pingvinarter (antalet skiftar, en del säger 17 eller 16). En pingvin kan leva i 20 år och de lever endast på södra halvklotet. De kan inte flyga men är mycket snabba i vattnet. De lägger ägg på land. De är väldigt sociala och lever i kolonier på ibland flera miljoner pingviner. Se mer detaljerad fakta HÄR.

På följande fyra sidor finns information om de 16-17-18 arterna med en del fakta om varje sort. För än mer detaljerad information (för skolprojekt o dyl) rekommenderar jag The Penguin Page. Där kan du bl a hitta PDF-blad att skriva ut om varje art.
 
 

Sida 1:
Kejsar - Kung - Dvärg - Nyazeeländsk Dvärg (Aptenodytes och Eudyptula)
Sida 2:
Klipphoppar - Macaroni - Nyazeeländsk tofs - Snares tofs - Sclaters tofs - Kungstofs (Eudyptes)
Sida 3:
Hakrem - Åsne - Adelie - Gulögd (Pygoscelis och Megadyptes)
Sida 4:
Magellan - Galapagos - Sydafrikansk - Humboldt (Spheniscus)Page 1
Aptenodytes & Eudyptula


Kejsarpingvinen
(Aptenodytes Forsteri)
Den största pingvinen, lever i Antarktis.
Vikt 30 kg, höjd 115 cm.
Häckningssäsong sent i maj eller juni. Lägger endast ett ägg.
Ca 220.000 häckande par och stabil.
 


Kungspingvinen
(Aptenodytes Patagonica)
Den näststörsta, lever nedanför den antarktiska cirkeln, t ex på Macquarie Island och Falklandsöarna.
Höjd 95 cm, vikt 15 kg.
Lägger endast ett ägg.
Ca 3,2 miljoner häckande par och stabil.
 


Dvärgpingvinen
(Eudyptula Minor)
Kallas även Blå Dvärgpingvin.
Den minsta, lever i Nya Zealand och Australien.
Höjd 45 cm, vikt 1 kg.
Häckningssäsong i september-november.
Ca 1 miljon häckande par och stabil.

Nyazeeländsk dvärgpingvin
(Eudyptula Minor Albosignata)
Kan vara en underart till Dvärgpingvinen.
Höjd 45 cm, vikt 1 kg.
Häckningssäsong i september-november.

FORTSÄTT TILL SIDA  1 / 2 / 3 / 4 /